Horeca-beleid: is die in uw gemeente nog van deze tijd?

In de afgelopen 10 jaar is het horecalandschap in veel gemeenten sterk veranderd. Daar waar in het verleden een restaurant en café tegenover de kerk, of op een plein gevestigd waren, rijden nu de bezorgscooters af en aan. Koffie- en theeconcepten schieten als paddenstoelen uit de grond en het dorpscafé/de kroeg lijkt aan het einde van haar houdbaarheidstermijn te zijn geraakt. De consument wil niet alleen meer in de zomer maar ook in de winter buiten op het terras genieten van een drankje en hapje.

Deze veranderingen hebben impact op het straatbeeld, op de handhaving, maar ook op zaken als beleidsontwikkeling. Heeft u grip op de toenemende aantallen bedrijven die bezorgen? Zorgt deze toename van bezorghoreca in het centrum niet voor een verschraling van het winkelaanbod? Is er nog ruimte voor horeca uitbreiding of is het tijd voor een pas op de plaats?

Expertisecentrum Horeca ondersteunt gemeenten bij het actualiseren en vernieuwen van het horecabeleid. In de regel knippen ‘knippen’ wij ons werk in twee delen op: een Horeca Structuuronderzoek en een Horeca Ontwikkelkader. In het onderzoek brengen wij de horeca in uw gemeente aan de aanbodzijde en vraagzijde in kaart en nemen ook aspecten als lokale wet- en regelgeving mee, alsmede trends- en ontwikkelingen. Ook voeren wij een enquête onder consumenten uit. Vervolgens stellen wij een toekomstbestendige ontwikkelrichting vast met adviezen en kaders op welke wijze de gewenste ontwikkelrichting gefaciliteerd en gerealiseerd kan worden. Desgewenst vindt nog een vertaalslag richting een herziening van het formele horeca beleid plaats.

In de loop der tijd heeft Expertisecentrum Horeca een werkwijze ontwikkeld die gerust als uniek bestempeld mag worden en onder andere het creëren van een groot draagvlak ‘ingebakken’ heeft. Graag informeren wij u hierover nader.