En nog meer...

In aanvulling op onze specialismen hebben wij bijzondere affiniteit en ervaring met enkele specifieke bedrijfstypen en vraagstukken:
• "Horeca bij.....": wanneer horeca niet de hoofdactiviteit is (of niet van oudsher was) vergt dat een heel andere
   benadering dan wanneer sprake is van een hoofdactiviteit. Expertisecentrum Horeca kan bogen op een rijke
   ervaring van horeca bij dorpshuizen en multifunctionele accommodaties, culturele accommodaties
   (theaters, musea, e.d..) en vrijetijdsgelegenheden (zoals voetbalstadions en pretparken).
Strandpaviljoens: ondernemen aan de kust in vaak semi-permanente bouwwerken vergt een compleet
  andere aanpak van ondernemers dan bij 'reguliere locaties' het geval is. Expertisecentrum Horeca kent de
  bijzondere uitdagingen zoals die van het behouden van goed personeel, afwegingen rondom jaarrond staan
  en de juridische complicaties van het huren van zand in plaats van een pand.
• Horeca in een monumentaal pand: oude gebouwen zoals een voormalig stadhuis, fabriek of stoomgemaal
  beschikken ontegenzeggelijk over een bijzondere uitstraling en het marketing principe "history sells" is vaak
  van toepassing. Daar staan vaak uitdagingen tegenover op logistiek gebied en de lay-out (ruimtes zijn vaak
  niet handig ingedeeld wat tot hogere personeelskosten leidt) en een adequate klimaatbeheersing kan een
  flinke uitdaging vormen. Dan is het handig om gebruik te kunnen maken met adviseurs die kunnen bogen op
  een royale ervaring met oude en monumentale panden.
Huurwaardetaxaties: alhoewel Expertisecentrum Horeca zelf geen huurwaardetaxaties uitvoert, weten wij
  hier toch aardig wat van af om van toegevoegde waarde te zijn: juist door onze kennis van methoden en 
  technieken & de juiste toepassing daarvan, kunnen wij huurwaarderapporten beoordelen, becommentariëren
  en onderschrijven dan wel 'onderuit' halen. Dus als u een gevoel heeft dat de uitkomst niet klopt of op
  onjuiste wijze onderbouwd is kunnen wij u met advies terzijde staan.