Rendementsverbetertraject

U kampt met teruglopende rendementen maar krijgt de spreekwoordelijke vinger niet achter de oorzaak of juist oplossing? Is er sprake van een uitdaging aan de omzetzijde of behoeft juist de kostenzijde van de onderneming een grondige analyse?

Expertisecentrum Horeca gaat graag samen met u een rendementsverbetertraject aan. Dankzij ervaringen met honderden horecabedrijven en de resultaten van eerdere uitgevoerde rendementsverbetertrajecten is het mogelijk om na een grondige analyse (van uw cijfers, bedrijfsconcept, marktomstandigheden, et cetera) snel kansrijke verbeterpunten aan te wijzen en in te schatten welke impact dit heeft op het verdienvermogen van uw onderneming. 

Vele ondernemingen gingen u voor en bestaan vandaag de dag nog: vaak is een rendementsverbetertraject namelijk de laatste fase voordat een financier tot liquidatie overgaat of het vertrouwen uitspreekt over de toekomst van een onderneming. Een rendementsverbetertraject maakt dan hét verschil.