Schaderapport, nadeelcompensatie & planschade

Helaas krijgt bijna iedere ondernemer wel een keer te maken met een schadegeval. Een overstroming, brand, wegwerkzaamheden; een ongeluk zit in een klein hoekje. De schade blijft dan niet beperkt tot het vervangen van inventaris, vaak is ook sprake van omzet- en daarmee winstderving (bedrijfsschade).

Een veel voorkomende schade is die als gevolg van infrastructurele werkzaamheden (wegomleiding, opengebroken straat, et cetera). Hierbij bestaat het recht op nadeelcompensatie, te vergoeden door de schadeveroorzakende partij (zoals een gemeente of provincie).

Expertisecentrum Horeca is dé expert op het gebied van schadeberekeningen binnen de horeca en kan desgewenst ook het traject van het instellen van een vordering tot en met een juridische procedure voor u uit handen nemen. 

Vraag gerust naar onze ervaringen met nadeelcompensatie en bereikte resultaten. Daar zijn wij met recht trots op en vanwege ons track record durven wij het dan ook in vrijwel alle gevallen aan om op basis van no cure no pay de werkzaamheden voor u te verrichten. Zie ook "tarieven".